Błędy i niezgodności w fakturze za meble

Audytor PwC musi być osobą dokładną i spostrzegawczą. Sprawdź się!

Znajdź pięć niezgodności w fakturze, wiedząc że:

Osoba dokonująca zakupu lub zamówienia, zgodnie z powyższymi wytycznymi jest zobowiązana do dostarczenia lub zapewnienia faktury VAT za zakupiony towar.
Faktura musi być opisana przez osobę merytoryczna z następującymi danymi:
– sposób płatności (gotówka/przelew)
– przeznaczenie
– numer projektu jeśli zakup jest związany z projektem
– inne informacje, np. zwrot środków na konto prywatne

Wszystkie płatności powyżej 10 tys. PLN muszą być dokonywane przelewem. Firma pracuje z dostawcami wyłącznie gdy termin płatności wynosi 20 dni i więcej. Autoryzacja przelewów/wypłat gotówkowych dla kwot powyżej 5 tys, PLN dokonywana przez co najmniej 2 osoby.

 

No Comments

Leave a Comment