Zadanie z fakturą

Dzięki fabularnej grze rekrutacyjniej NanoShadow, dowiesz się, czym Audytorzy zajmują się na co dzień i że muszą być osobami dokładnymi i wnikliwymi. Poniżej znajdziesz fakturę wystawioną dla firmy NanoShadow. Sprawdź swoją spostrzegawczość!

Znajdź pięć niezgodności w fakturze, wiedząc że:
Osoba dokonująca zakupu lub zamówienia, zgodnie z powyższymi wytycznymi jest zobowiązana do dostarczenia lub zapewnienia faktury VAT za zakupiony towar lub usługę. Faktura musi być opisana przez osobę uprawnioną z następującymi danymi:
– sposób płatności (gotówka/przelew)
– przeznaczenie
– numer projektu, jeśli zakup jest związany z projektem
– inne informacje, np. zwrot środków na konto prywatne.

Wszystkie płatności powyżej 10 tys. PLN muszą być dokonywane przelewem. Firma pracuje z dostawcami, wyłącznie gdy termin płatności wynosi 20 dni i więcej. Autoryzacja przelewów/wypłat gotówkowych dla kwot powyżej 5 tys. PLN dokonywana jest przez co najmniej 2 osoby.

Odpowiedzi piszcie w komentarzach pod postem:

POST